čo je
zmäkčovač vody?

Čo je to zmäkčovač vody?

Zmäkčovač vody je zariadenie, ktoré odstraňuje minerály tvrdosti (ako je horčík a vápnik) z mestskej alebo studňovej vody.

 

Je napojený priamo na prívod vody do nehnuteľnosti a odstraňuje všetky tvrdé minerály (horčík a vápnik) z vody – čím vytvára zmäkčenú vodu.

 

Odstránením týchto minerálov z tvrdej vody sa zbavíte vodného kameňa a budete môcť využívať množstvo výhod v celom dome.

 

Tieto výhody nezahŕňajú len tie, ktoré môžete vidieť a cítiť, ale aj tie, ktoré nevidíte, ako sú vaše potrubia a spotrebiče zvnútra.

 

Odstránením vodného kameňa a nečistôt budete vy a váš domov využívať výhody vo všetkých oblastiach.

 

Budete preklínať, že ste ho nenainštalovali skôr!

Ako zmäkčovač vody funguje?

Zmäkčovač vody je zariadenie, ktoré odstraňuje minerály tvrdosti z vodovodnej siete.

 

Je napojený priamo na hlavný prívod vody a prostredníctvom procesu nazývaného iónová výmena odstraňuje horčíkové a vápenaté minerály z vody, čím vytvára zmäkčenú vodu.

 

Iónová výmena je najdôkladnejší a nákladovo najefektívnejší spôsob výroby zmäkčenej vody a je to metóda používaná vo všetkých jednotkách na zmäkčovanie vody.

Čo je iónová výmena?

Jednoducho povedané, iónová výmena je chemický proces, pri ktorom dochádza k výmene určitých iónov. Tento postup sa uskutočňuje s použitím iónomeničovej živice.

 

Živica je vyrobená z malých polymérových guľôčok, ktoré majú schopnosť nabiť sa určitými iónmi a potom ich vymeniť za iné.

 

V prípade zmäkčovania vody je účelom procesu výmena nežiaducich rozpustených iónov (horčík a vápnik) vo vode.

 

Takto vyzerajú živicové guľôčky…

Čo je živica?

Živicové guľôčky sú naplnené vo valci vnútri zmäkčovača vody a dokola sa používajú vďaka cyklu čistenia/dobíjania, ktorý vykonáva zmäkčovač.

 

Názov tohto čistiaceho cyklu je známy ako regenerácia.

Ako proces iónovej výmeny funguje?

Prichádzajúca tvrdá voda obsahuje „tvrdé“ minerály – horčík a vápnikv každej kvapke.

 

Živicové guľôčky vo vnútri valcov sú potiahnuté iónmi sodíka, ktoré sú pripravené na výmenu za nežiaduci horčík a vápnik vo vode.

 

Keď sa kvapka tvrdej vody dostane do kontaktu s guľôčkami živice, prebieha výmena iónov.

Kvapka vody, ktorá bola predtým tvrdá, je teraz mäkká a vytečie zo zmäkčovača vody v objekte.

Čo sa deje počas regenerácie?

Proces regenerácie je v podstate cyklus čistenia živice. Akonáhle živica vymení toľko iónov horčíka a vápnika, koľko môže prostredníctvom iónovej výmeny, bude potrebné ju prepláchnuť, aby sa znovu nabila/vyčistila.

V tomto bode filter dočasne zastaví svoju činnosť a je pripravený na čistenie.

 

Na dobitie živice je potrebné ju prepláchnuť soľným roztokom — (preto sa dáva soľ do zmäkčovača vody).

Soľný roztok je jednoducho chlorid sodný (NaCl) zmiešaný s vodou. Tomuto roztoku sa hovorí soľanka. Soľanka sa prepláchne cez živicové guľôčky, kde guľôčky „uvoľnia“ (vymenia) horčík a vápenaté ióny výmenou za ióny sodíka (Na) v roztoku soľanky.

Nežiaduce horčíkové, vápenaté a chloridové (Cl – soľ) ióny sú potom spláchnuté do kanalizácie a živica je dôkladne opláchnutá počas posledných fáz regeneračného cyklu.

Filter sa potom opäť uvedie do stavu pohotovosti.

Nabitím guľôčok vrstvou sodíkových iónov znamená, že sa znova aktivujú, takže zmäkčovač vody môže zopakovať proces a odstrániť viac iónov horčíka a vápnika z prichádzajúcej tvrdej vody. A takto sa proces opakuje stále dokola.

Ako dlho trvá regeneračný cyklus?

Tento proces sa líši od zmäkčovača k zmäkčovaču – niektoré môžu trvať 40 až 90+ minút!

Väčšinou sa to deje v nočných časoch okolo 2,00 – 3,00 h (nastaviteľná hodnota).

Kontaktné údaje

Komplexné služby v oblasti zmäkčovačov vody

Kde nás nájdete

Mám záujem o zmäkčovač vody